Kontakt

Investiční pobídky a podpora z fondů EU

Investiční pobídky

Česká republika nabízí zahraničním investorům řadu investičních pobídek a podpor v podnikání. Návrh investičních stimulů pro investory ve výrobních zařízeních a pro služby podporující obchod a technologická centra.

Odhadovaný počet přímých zahraničních investic do roku 2010 je přibližně 4 miliardy Eur ročně

Úlevy na daních z příjmu právnických osob:

  • nově založené společnosti - plná daňová úleva na 10 let
  • stávající, společnosti - částečná daňová úleva na 10 let

Granty na vytváření nových pracovních míst:

  • 100.000 Kč za zaměstnance v oblasti, kde míra nezaměstnanosti je minimálně 25nad národním průměrem, minimální investiční vklad je 150000 Kč
  • 200.000 Kč za každého zaměstnance v oblasti, kde je nejvyšší nezaměstnanost, minimální investiční vklad je 100.000 Kč

Výcvikové granty:

  • až 35výcvikových nákladů v oblastech, kde míra nezaměstnanosti je vyšší než průměrná v zemi

Celkové množství investičních stimulů (s výjimkou výcvikových grantů) nesmí překročit 50 celkových investic do dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv.

Podpora z fondů EU

Evropský fond regionálního rozvoje

Slouží pro ekonomický, strukturní a regionální rozvoj

Národní vývojový plán (2007-2013) obsahuje:

Provozní program

slouží jako základní strategie pro různé oblasti které jsou přímo podporovány ze strukturních fondů a tvoří hodnoty regionální a strukturální politiky Evropské unie.
Základní ekonomická infrastruktura, věda a vývoj, technologické inovace, ochrana životního prostředí, mezinárodní spolupráce.
Jeden z operačních programů zahrnuje „Investice a Inovace" s celkovým cílem vzrůstu soutěživých sil české ekonomiky a přiblížit sektor průmyslu a služeb na stupeň předních evropských zemí.

Regionální programy

(Evropský regionální vývojový fond)
Regionální, ekonomický a sociální vývojové programy strukturně ovlivněných oblastí (Severozápad, Morava a Slezsko), další podpora investic do výroby (tvorba nových pracovních míst), infrastruktura, vzdělání, životní prostředí, věda a vývoj
Řízeno Ministerstvem průmyslu a obchodu
Zprostředkováno, vedle dalších subjektů, Czech Investment a Czech Trade

Evropský sociální fond

Podporuje oblast zaměstnanosti a lidských zdrojů - integrace, adaptace, stabilita

Evropský fond pro zemědělství

Podpora venkova, renovace, farmářství, kvality zemědělské produkce, venkovské infrastruktury, krajinné ochrany a prevence před přírodními katastrofami