Kontakt

Investiční prostředí a podmínky pro investování

Česká republika je nejpřitažlivější zemí pro přímé zahraniční investice ve střední Evropě za poslední roky. Navíc se spolu s ostatními zeměmi Evropské unie účastní vládních programů a systému investičních pobídek jakožto formy veřejné podpory novým a nebo stávajícím výrobním činitelům. Pro získání těchto pobídek musí investoři splnit jisté požadavky vyznačující se minimální investiční částkou a podmínkami k daňovému odpočtu. Slíbené pobídky pak dovolují investorovi získat finanční podporu prostřednictvím fondů EU určenou na vznik nových pracovních pozic nebo na přeškolení zaměstnanců a také na výhodné získání pozemků.

Důležité je vyzdvihnout přítomnost více než 1600 zahraničních výrobních společností (Siemens, LG Phillips, Philip Morris, Renault).

 • Příliv přímých zahraničních investic.
 • Národní ekonomický růst
 • Ekonomická a měnová stabilita
 • Průmyslová tradice
 • Státní granty a podpůrné programy (daňové prázdniny, finanční podpora)
 • Investiční ochrana - ČR členem MIGA (vícestranná investiční agentura pro záruku)
 • Ochrana majetkových práv (patenty, autorská práva, ochranné známky) kompatibilní se směrnicemi EU
 • Rovnost českých a zahraničních investorů před právem
 • Nízké platové náklady
 • Dopravní dostupnost
 • Vysoký stupeň kvalifikované pracovní síly
 • Členství v EU
 • Soutěživý a výhodný daňový systém pro zahraniční investory

ČR byla ohodnocena v roce 2004 jako čtvrtá nejatraktivnější zámořská lokalita na světě a první nejatraktivnější lokalita v Evropě.