Kontakt

Právní formy podnikání

Akciová společnost - a.s.

Založení obchodní společnosti:

 1. sepsání zakladatelské smlouvy, určení stanov, podpisy všech společníků
 2. složení částky na účet
 3. žádost o výpisy z TR odpovědného zástupce, doklad o odborné způsobilosti
 4. žádost na příslušném živnostenském úřadě, podle sídla společnosti
 5. žádost o registraci na Obchodní rejstřík
 • Minimální vklad do společnosti - 2.000.000 Kč, resp. 20.000.000 na základě veřejné výzvy k upisování akcií.
 • Minimální počet akcionářů: 2 (FO) a více
 • Akcionář neručí svým majetkem za závazky společnosti
 • Akcie - cena akcie nesmí být nižší než je její uvedená nominální hodnota
 • Obchodovatelnost akcií: Burza Cenných Papírů Praha (BCCP)
 • Společnost povinně udržuje rezervní fond pro případy ztráty nepřevyšující 20% registrovaného kapitálu.
 • Statutární orgán: Představenstvo - min. 3 členové
 • Dozorčí rada: dohlíží na chod společnosti, mají schvalovací práva a kontrolu nad účetnictvím
 • Minimálně jednou do roka - valná hromada akcionářů

Společnost s ručením omezeným - s.r.o.

Založení obchodní společnosti:

 1. stanovení sídla společnosti (na základě nájemní smlouvy, doklad o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí
 2. založení bankovního účtu na složení základního kapitálu
 3. výpisy z TR budoucích jednatelů
 4. doklady od finančního úřadu o nedoplatcích daní společníků
 5. dohoda o obsahu společenské smlouvy, sepsání, ověření notářem
 6. ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, žádost o udělení koncese (formuláře na internetu)
 7. návrh na zápis do OR (do 90 dnů od založení)
 8. registrace u Správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny- do 8 dnů po zápisu do OR
 9. registrace na finančním úřadu - do 30 dnů
 • Minimální vklad do společnosti - 200.000 Kč, každý společník musí minimálně vložit 20.000 Kč.
 • Společníci ručí za závazky společnosti pouze ve výši nesplaceného základního kapitálu. Pokud je základní kapitál splacen, společníci nejsou za závazky společnosti zodpovědní.
 • Statutární orgán: jednatel společnosti

Veřejná obchodní společnost

Založení obchodní společnosti:

 1. sepsání společenské smlouvy, podepsání všemi společníky
 2. zaplacení výši vkladu
 3. žádost u finančního úřadu o ověřenou kopii živnostenského či jiného oprávnění týkající se předmětu činnosti
 4. žádost o výpis z TR (ne starší než 3měs)
 5. žádost o dokladu odborné způsobilosti (u zahraničního společníka)
 6. žádost u FÚ o vydání dokladu o daňových nedoplatcích vůči finančním orgánům
 7. doklad o povolení k pobytu (u zahraniční FO)
 8. návrh na zápis do OR (vznik společnosti)- zaplacení poplatku o zapsání do OR ve výši 5000Kč
 • Společník jedná za veřejnou společnost a ručí za závazky celým svým majetkem

Komanditní společnost

Založení obchodní společnosti:

 1. sepsání společenské smlouvy
 2. splácení vkladů - u komandistů minimálně 5.000 Kč
 3. zajištění podnikatelského oprávnění
 4. volba, jmenování statutárních orgánů - komplementářů
 5. zajištění sídla
 6. návrh na zápis do OR (do 90 dnů od založení společnosti)
 • Statutární orgán: požadavek na jednoho generálního partnera, který ručí za závazky společnosti a řídí společnost