Kontakt

Vládní instituce na podporu obchodu v ČR

CzechInvest

 • spolupráce s veřejnými a soukr. developery, zajištění vhodných nemovitostí pro průmysl a podnikání (czechinvest.org)
 • služby ZDARMA
  • zahájení a podpora projektu investiční výstavy nemovitostí pro zpracovatel.průmysl, strategické služby a podnikání
  • konzultace, finanční podpora (dotace)
  • informace o trhu nemovitostí
  • nabídky z databáze nemovitostí
  • zprostředkování kontaktů s vlastníky nem., a s orgány státní správy
  • propagace, marketingová podpora
  • realizace strategických projektů pro náročné zahraniční i české investory
 • Podporované podnikatelské nemovitosti CzechInvestu:
  • průmyslové zóny, podnikatelské parky
  • výrobní haly
  • technologická centra
  • kancelářské prostory
  • brownfieldy - identifikace vhodné lokality, finanční výpomoc až do výše 100% nákladů na demolici, zprostředkování jednání s orgány státní správy a samosprávy

Czechtrade

 • česká agentura na podporu obchodu (www.czechtrade.cz)
 • Zřízená MPO ,zahraniční a domácí zastoupení, partner zahraničních společností při vstupu na český trh
 • Služby: poskytuje informace, konzultace, praktickou pomoc, asistenci společnosti na veletrzích

Hospodářská komora

 • viz jejich web www.komora.cz
 • Přispívá k rozvoji podnikání i k celkové ekonomické stabilitě státu
 • Zastupuje zájmy malých, středních a velkých podniků